Υπολογίστε αν σας συμφέρει να μαζέψετε όλα τα δάνειά σας σε ένα

Όσο αφήνετε διάσπαρτα χρέη σε καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, οι τόκοι θα συσσωρεύονται και η αποπληρωμή των υποχρεώσεων θα γίνεται δυσχερέστερη. Με τα προγράμματα συγκέντρωσης οφειλών, μπορείτε να επιτύχετε σημαντική μείωση της μηνιαίας δόσης. Είναι γεγονός ότι η αξιολόγηση των προγραμμάτων συγκέντρωσης οφειλών που προσφέρουν οι τράπεζες, δεν είναι εύκολη καθώς οι μαθηματικές πράξεις που απαιτούνται είναι πολλές και δύσκολες. Αυτό το κενό, επιδιώκει να καλύψει το οικονομικό μας εργαλείο.

  • Έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε τα στοιχεία για έως και έξι καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες τις οποίες αποπληρώνετε αυτή τη στιγμή. Σημειώστε το υπόλοιπο της οφειλής, το επιτόκιο που σας επιβάλλει η τράπεζα αλλά και τη διάρκεια του δανείου.
  • Οι πιστωτικές κάρτες, δεν έχουν διάρκεια αποπληρωμής. Σε αυτή την περίπτωση, εσείς θα συμπληρώσετε το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θέλετε να αποπληρώσετε το συνολικό σας χρέος.
  • Αν για κάποια οφειλή, παραλείψετε να συμπληρώσετε ένα από τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται (διάρκεια, επιτόκιο, ύψος οφειλής) τότε δεν θα ληφθεί καθόλου υπόψη στους υπολογισμούς.
  • Δεν χρειάζεται να λάβετε υπόψη σας την ειδική εισφορά του 0,6% που βαρύνει τα δάνεια και τις κάρτες. Το εργαλείο είναι προγραμματισμένο να την συνυπολογίσει σε κάθε οφειλή που θα βάλετε.

Στο παρακάτω εργαλείο εκτελούνται δύο εργασίες:

  • Θα υπολογιστεί το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλετε κάθε μήνα αν επιλέξετε να αποπληρώσετε τις οφειλές ξεχωριστά, δηλαδή χωρίς να τις συγκεντρώσετε σε ένα δάνειο. Επίσης, θα υπολογίσει το συνολικό ύψος των τόκων που θα κληθείτε να πληρώσετε στην τράπεζα μέχρι την οριστική αποπληρωμή της οφειλής. Είναι αυτονόητο ότι αν στους επόμενους μήνες, υπάρξει αλλαγή επιτοκίου, το αποτέλεσμα αυτό θα διαφοροποιηθεί.
  • Θα γίνει σύγκριση με το πρόγραμμα συγκέντρωσης οφειλών. (σ.σ και πάλι θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία μιας προσφοράς που θα πάρετε από την τράπεζα (π.χ επιτόκιο 9,5% και διάρκεια 48 μήνες). Αμέσως θα βρείτε πόσο μπορείτε να μειώσετε την μηνιαία δόση και πόσα θα γλιτώσετε (ή πόσα θα πληρώσετε επιπλέον) σε τόκους, μέχρι να φύγει το βάρος από πάνω σας.
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Συγκέντρωση Δανείων