Ολοκληρωμένες Οικονομικές Υπηρεσίες

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Η φορολογική νομοθεσία χαρακτηρίζεται από πολυνομία και διάφορες μεταβλητές που προκαλούν δυσκολία στην ορθή σύνταξη και υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης. Βρισκόμαστε κοντά στο φορολογούμενο πολίτη για να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά κάθε φορολογική του υπόθεση.

Παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με γνώμονα το καλύτερο δυνατό φορολογικό αποτέλεσμα.

Τι κάνουμε για σας:

  • Συντάσσουμε και υποβάλουμε ηλεκτρονικά τη δήλωση σας μέσω του συστήματος TAXISnet.
  • Υποβάλουμε δηλώσεις ακίνητης περιουσίας Ε9 και καταστάσεις μισθωμάτων ακινήτων.
  • Εκτυπώνουμε το εκκαθαριστικό σας σημείωμα και σας παρέχουμε ψηφιακό αντίγραφο.
  • Αν χρειαστεί, διεκπεραιώνουμε σχετικές υποθέσεις σας στην αρμόδια ΔΟΥ (υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων προηγούμενων ετών, ρυθμίσεις οφειλών, μεταβολές στοιχείων κλπ.).
  • Προτείνουμε τον καλύτερο τρόπο χειρισμού σε θέματα τεκμηρίων και πόθεν έσχες για να αποφύγετε επιβαρύνσεις και πρόσθετους φόρους.

Μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε  τις φορολογικές σας υποχρεώσεις ώστε να έχετε πολλαπλά ταμειακά οφέλη.

Σχετικά θέματα:

  • Φόροι μεταβίβασης και κατοχής ακίνητης περιουσίας.
  • Φορολογία κληρονομιών και δωρεών.
  • Φορολογία αλλοδαπών στελεχών πολυεθνικών επιχειρήσεων.
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Οικονομία Φοροτεχνικές Υπηρεσίες