Επιxειρείν

Φορείς και Υπηρεσίες υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες


1. Το portal disabled.gr

Το disabled.gr είναι ένα portal ενημέρωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες και περιλαμβάνει μια πληθώρα διαδικτυακών εργαλείων, όπως ψηφιακή κοινότητα αναπήρων, ηλεκτρονικό περιοδικό, κέντρο για την ανεξάρτητη διαβίωση, υποστηρικτικές υπηρεσίες (υπηρεσίες συμβουλευτικής, τηλε-προπονητική και τηλε-εκπαίδευση) και πληροφόρηση για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων.

Website: http://www.disabled.gr

2. Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών

Μία από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών αφορά την ενημέρωση ατόμων με ειδικές ανάγκες για την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Website: http://www.eps-ath.gr/

Πρόγραμμα "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Ατόμων με Αναπηρίες"
Το πρόγραμμα "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Ατόμων με Αναπηρίες" εντάσσεται στο Μέτρο 2.8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης με αρχή εφαρμογής το Υπουργείο Ανάπτυξης και φορέα υλοποίησης τον ΕΟΜΜΕΧ. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της Επιχειρηματικότητας στα Άτομα με Αναπηρία (άνδρες & γυναίκες), μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των υπηρεσιών, δίνοντας έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην τοπική οικονομία, δημιουργώντας, ταυτόχρονα, νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Οι συγκεκριμένες δράσεις έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα, καθώς η ενέργεια της κατάρτισης σε θέματα που σχετίζονται με την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, λειτουργεί ενισχυτικά, παρέχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία σε νέους επιχειρηματίες προκειμένου να υιοθετήσουν καλύτερες πρακτικές ανάπτυξης της νέας επιχείρησης σε σχέση με τον κλάδο που αυτή θα δραστηριοποιηθεί, την εφαρμογή βέλτιστων αρχών διοίκησης και την απόκτηση γνώσης στη διαχείριση και λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης.

Website: http://www.eommex.gr/...

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Άτομα με Ειδικές Ανάγκες