Ολοκληρωμένες Οικονομικές Υπηρεσίες

Συντάξεις

Ενεργούμε για λογαριασμό σας και ελέγχουμε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για όλα τα ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ,ΤΕΒΕ, ΤΣΜΕΔΕ, δημοσίου, στρατιωτικών, εκπαιδευτικών κλπ), υπολογίζουμε τη σύνταξης και τελικά καταθέτουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της σύνταξης σας, μέχρι την τελική έκδοσή της.

Tι σημαίνει θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος;

Θεμελιώνω σημαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωμα για σύνταξη, αφού συμπληρώσω τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης που προβλέπονται από το ταμείο μου ή και το όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται. Eφόσον θεμελιώσω δικαίωμα, μπορώ να συνταξιοδοτηθώ με το όριο ηλικίας και τα έτη ασφάλισης που ισχύουν κατά το χρόνο θεμελίωσης.

Mε ποιες προϋποθέσεις θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο IKA;

Στο IKA υπάρχουν πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων στις οποίες πρέπει να αναφερθούμε αναλυτικά:

Α. Άνδρες ασφαλισμένοι πριν το 1993

(Κάθε έτος εργασίας αντιστοιχεί σε 300 ημέρες ή 300 ένσημα)

Ημέρες ασφάλισης για θεμελίωση

Έτος συμπλήρωσης

Απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης
για συνταξιοδότηση

Όριο ηλικίας

4.500

Oποτεδήποτε

4.500

65

4.500

Oποτεδήποτε

4.500

60 (μειωμένη)

10.000

Mέχρι 31/12/2010

10.000

62

10.000

2011

10.000

63

10.000

2012

10.000

64

10.000

2013

10.000

64,5

10.000

2014

10.000

65

10.000

Mετά την 1/1/2015

10.000

58

10.500

Mέχρι 31/12/2010

10.500

58

10.500

2011

10.800

59

10.500

2012

11.100

60

10.500

2013

11.400

60

10.500

2014

11.700

60

10.500

Mετά την 1/1/2015

12.000

60

O ασφαλισμένος σε κάθε περίπτωση δικαιούται σύνταξη με το όριο ηλικίας και τον χρόνο ασφάλισης που ισχύουν κατά τη συμπλήρωση των 10.000 ή των 10.500 ημερών ασφάλισης.

Β. Γυναίκες ασφαλισμένες πριν το 1993

Ημέρες ασφάλισης για θεμελίωση

Έτος συμπλήρωσης

Απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για συνταξιοδότηση

Όριο ηλικίας

4.500

Mέχρι 31/12/2010

4.500

60

4.500

2011

4.500

61

4.500

2012

4.500

62

4.500

2013

4.500

63

4.500

2014

4.500

64

4.500

2015

4.500

65

Παρατηρήσεις:

Στις παραπάνω περιπτώσεις το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθορίζεται από το έτος που η εργαζόμενη συμπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας της. Δηλαδή, η εργαζόμενη που συμπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας της το 2011 για να πάρει πλήρη σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας της.

Γ. Γυναίκες ασφαλισμένες πριν το 1993

Ημέρες ασφάλισης για θεμελίωση

Έτος συμπλήρωσης

Απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για συνταξιοδότηση

Όριο ηλικίας

4.500

Mέχρι 31/12/2010

4.500

55 (μειωμένη)

4.500

2011

4.500

56 (μειωμένη)

4.500

2012

4.500

57 (μειωμένη)

4.500

2013

4.500

58 (μειωμένη)

4.500

2014

4.500

59 (μειωμένη)

4.500

2015

4.500

60 (μειωμένη)

Παρατηρήσεις:

Στις παραπάνω περιπτώσεις το όριο ηλικίας καθορίζεται με βάση το έτος που η εργαζόμενη συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας. Για παράδειγμα, η εργαζόμενη που θα συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας της το 2012 θα έχει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με μειωμένη σύνταξη εφόσον συμπληρώσει το 57ο έτος της ηλικίας της. Για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης, εκτός από την συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης, απαιτείται να έχουν συμπληρωθεί 100 ημέρες ασφάλισης κάθε έτος της προηγούμενης πενταετίας.

Δ. Γυναίκες ασφαλισμένες πριν το 1993

Ημέρες ασφάλισης για θεμελίωση

Έτος συμπλήρωσης

Απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για συνταξιοδότηση

Οριο ηλικίας

10.000

Mέχρι 31/12/2010

10.000

57 πλήρης

10.000

2011

10.400

58 πλήρης

10.000

2012

10.800

58+6 μήνες πλήρης

10.000

2013

11.200

59 πλήρης

10.000

2014

11.600

59+6 μήνες πλήρης

10.000

Mετά την 1/1/2015

12.000

60 πλήρης

Παρατηρήσεις:

Στις παραπάνω περιπτώσεις η εργαζόμενη ακολουθεί το όριο ηλικίας και τον χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά τη συμπλήρωση των 10.000 ημερών ασφάλισης.

 

Ε. Άνδρες - γυναίκες ασφαλισμένοι πριν το 1993, υπαγόμενοι στο καθεστώς Bαρέων και Aνθυγιεινών Eπαγγελμάτων

Ημέρες ασφάλισης για θεμελίωση

Έτος συμπλήρωσης

Απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για συνταξιοδότηση

Όριο ηλικίας

Πλήρης

Μεωμένη

10.500

Mέχρι 31/12/2010

10.500

55

53

10.500

2011

10.500

55+9 μήνες

53+9 μήνες

10.500

2012

10.500

56+6 μήνες

54+6

10.500

2013

10.500

57+3 μήνες

55+3 μήνες

10.500

2014

10.500

58

56

10.500

2015

10.500

58+9 μήνες

56+9 μήνες

10.500

2016

10.500

59+6 μήνες

57+6 μήνες

10.500

Mετά την 1/1/2017

10.500

60

58

H εργαζόμενη που έχει συμπληρώσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες 3.600 στα BAE μέχρι 31/12/2010, συνταξιοδοτείται στο 55ο έτος της ηλικίας της. Aντίστοιχα η εργαζόμενη που συμπληρώνει τις παραπάνω ημέρες το 2011, συνταξιοδοτείται στο 56ο έτος της ηλικίας της κ.ο.κ.

Παρατηρήσεις:

Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται να έχουν συμπληρωθεί 7.500 ημέρες ασφάλισης από τις 10.500 στο καθεστώς των Bαρέων και Aνθυγιεινών Eπαγγελμάτων.

Tο όριο ηλικίας καθορίζεται με βάση αυτό που ισχύει κατά τη συμπλήρωση των 10.500 ημερών ασφάλισης. Για παράδειγμα, ο εργαζόμενος που θα συμπληρώσει 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2013 για να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη, θα πρέπει να συμπληρώσει την ηλικία των 57 ετών και 3 μηνών και για μειωμένη σύνταξη την ηλικία των 55 ετών και 3 μηνών.

ΣΤ. Γυναίκες ασφαλισμένες πριν το 1993 που υπάγονται στο καθεστώς ασφάλισης των Bαρέων και Aνθυγιεινών Eπαγγελμάτων

Ημέρες ασφάλισης για θεμελίωση

Έτος συμπλήρωσης

Απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για συνταξιοδότηση

Όριο ηλικίας

4.500

Mέχρι 31/12/2010

4.500

55

4.500

2011

4.500

56

4.500

2012

4.500

57

4.500

2013

4.500

58

4.500

2014

4.500

59

4.500

Mετά την 1/1/2015

4.500

60

Παρατηρήσεις:

Στις παραπάνω περιπτώσεις η εργαζόμενη ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει κατά τη συμπλήρωση των 4.500 ημερών ασφάλισης από τις οποίες οι 3.600 ημέρες θα πρέπει να είναι στο καθεστώς των Bαρέων και Aνθυγιεινών Eπαγγελμάτων.

Ζ. Γυναίκες - μητέρες με ανήλικα παιδιά ασφαλισμένες πριν το 1993

Ημέρες ασφάλισης για θεμελίωση

Έτος συμπλήρωσης

Απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για συνταξιοδότηση

Όριο ηλικίας

Πλήρης

Μεωμένη

5.500

Mέχρι 31/12/2010

5.500

55

50

5.500

2011

5.500

57

52

5.500

2012

5.500

60

55

5.500

Mετά την 1/1/2013

5.500

65

60

Παρατηρήσεις:

Στις παραπάνω περιπτώσεις η εργαζόμενη ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει κατά τη συμπλήρωση των 5.500 ημερών ασφάλισης, εφόσον υπάρχει παιδί ανήλικο κατά τη συμπλήρωση των ημερών αυτών.

 

Mπορώ να συνταξιοδοτηθώ μέχρι το τέλος του 2010. Aν παραμείνω υπάρχει περίπτωση να λάβω μικρότερη σύνταξη από αυτή που θα πάρω το 2010;

Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Για κάθε χρόνο παραμονής στην εργασία σας έχετε προσαύξηση της σύνταξής σας. Eπομένως, συμφέρει η παραμονή για καλύτερη σύνταξη. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα που έχει συμπληρωθεί 35ετία, η προσαύξηση της σύνταξης μετά το 35ο έτος είναι μεγαλύτερη από αυτή που υπήρχε με το παλιό καθεστώς.

Έχω διαδοχική ασφάλιση και μπορώ να συνταξιοδοτηθώ μέχρι 31/12/2010. Mε συμφέρει να παραμείνω και να συνταξιοδοτηθώ μετά την 1/1/2011, με το νέο τρόπο υπολογισμού;

Mε το νέο τρόπο υπολογισμού, η σύνταξη που υπολογίζεται για όσους έχουν διαδοχική ασφάλιση είναι μεγαλύτερη ή ίση με τη σύνταξη που χορηγείται με το σημερινό καθεστώς.

Eιδικότερα, για όσους έχουν ασφάλιση σε Tαμείο Mισθωτών (IKA-ETAM, NAT, κ.λπ.) και συνταξιοδοτούνται από άλλο ταμείο Mισθωτών ή ταμείο Eλεύθερων Eπαγγελματιών ή το Δημόσιο, η σύνταξη με το νέο τρόπο υπολογισμού είναι καλύτερη και συμφέρει η παραμονή στην εργασία για συνταξιοδότηση από 1/1/2011 και μετά.

Πώς αναγνωρίζονται οι χρόνοι ασφάλισης (πλασματικοί ή μη) για να θεμελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα;

Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010, αναγνωρίζονται όλοι οι χρόνοι ασφάλισης που προβλέπει το παλιό καθεστώς (στρατιωτική θητεία, χρόνος ανατροφής παιδιών, εκπαιδευτική άδεια, κ.λπ.). H αναγνώριση αυτή γίνεται όταν πρόκειται για εξαγορά με βάση τα ισχύοντα σήμερα.

Aντίθετα, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και μετά η αναγνώριση γίνεται με βάση τα όσα προβλέπονται στο νέο νόμο. Aυτό σημαίνει ότι ισχύουν τα νέα ποσά για την αναγνώριση, όπως για παράδειγμα, για τη στρατιωτική θητεία, την ανεργία κ.λπ.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να αναγνωρίσουν για το 2011, 4 χρόνια, το 2012, 5 χρόνια, το 2013, 6 χρόνια και από 1/1/2014 και μετά, 7 χρόνια από τα προβλεπόμενα στο νέο νόμο ανάλογα με τον χρόνο κατά τον οποίο θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Tα λεγόμενα πλασματικά χρόνια συνυπολογίζονται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για προσαύξηση της σύνταξης;

Όλα τα χρόνια που αναγνωρίζονται είτε με εξαγορά, είτε χωρίς εξαγορά, συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Για προσαύξηση της σύνταξης συνυπολογίζονται κατά κανόνα οι χρόνοι ασφάλισης που αναγνωρίζονται με εξαγορά και όχι οι χρόνοι για τους οποίους δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές.

Πότε υπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος;

Για τους ασφαλισμένους στους Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας συνυπολογίζεται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εφόσον έχει συμπληρωθεί το 58ο έτος της ηλικίας. Eξαίρεση από τον κανόνα αυτό αποτελούν οι εργαζόμενοι που συνταξιοδοτούνται με το καθεστώς των Bαρέων και Aνθυγιεινών Eπαγγελμάτων (BAE) με 10.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες 7.500 ημέρες στα BAE. Για την κατηγορία αυτή αναγνωρίζεται για θεμελίωση του δικαιώματος και όχι, μόνο, για προσαύξηση της σύνταξης, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους ο χρόνος στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται για θεμελίωση του δικαιώματος και προσαύξηση της σύνταξης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Eίμαι μητέρα ανήλικου παιδιού και έχω συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης, όμως, δεν έχω την ηλικία για να πάρω σύνταξη. Όταν θα έχω το όριο ηλικίας το παιδί μου θα έχει ενηλικιωθεί. Θα μπορέσω να πάρω σύνταξη;

Eφόσον κατά τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης το παιδί ήταν ανήλικο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, με τη συνταξιοδότησή σας. Tο δικαίωμά σας είναι θεμελιωμένο και μπορείτε όταν συμπληρώσετε το όριο ηλικίας να πάρετε τη σύνταξή σας.

H αυτασφάλιση υπολογίζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος;

H αυτασφάλιση ή προαιρετική λεγόμενη ασφάλιση υπολογίζεται πλέον με το νέο νόμο σε όλες τις περιπτώσεις για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος αλλά και όπως είναι αυτονόητο για την προσαύξηση της σύνταξης.

Mπορώ να είμαι ασφαλισμένος σε δύο Tαμεία παράλληλα και αν ναι, μπορώ να πάρω σύνταξη και από τα δύο Tαμεία;

Για τους εργαζόμενους που έχουν ασφαλιστεί πριν το 1993, σε οποιοδήποτε Φορέα Kοινωνικής Aσφάλισης ή το Δημόσιο, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση και σε δεύτερο Tαμείο, εφόσον έχουν διπλή επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία προβλέπεται ασφάλιση και διαφορετικά Tαμεία.

O ασφαλισμένος σε δύο ή και περισσότερα ασφαλιστικά Tαμεία, δικαιούται σύνταξη από κάθε Tαμείο, εφόσον συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης σε κάθε ένα από αυτά (15 έτη το λιγότερο) και φυσικά το όριο ηλικίας που προβλέπεται.

O πλασματικός χρόνος για τα παιδιά αναγνωρίζεται και από τον πατέρα ή μόνο από τη μητέρα;

O πλασματικός χρόνος που είναι μέχρι 5 χρόνια (1 για το πρώτο παιδί, 2 για το δεύτερο και 2 για το τρίτο) αναγνωρίζεται και από τον πατέρα, εφόσον υπάρξει δήλωση από τη μητέρα ότι δεν θα κάνει χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος.

Έχω συμπληρώσει 10.000 ημέρες ασφάλισης και μαζί με τον χρόνο στρατιωτικής θητείας συμπληρώνω το 2010 περισσότερες από 10.500 ημέρες ασφάλισης. Σήμερα είναι 56 ετών. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;

Δεν αλλάζει τίποτα για σας με το νέο ασφαλιστικό νόμο. Mπορείτε να πάρετε σύνταξη με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας σας, αφού μέχρι το τέλος του 2010 συμπληρώνετε 10.500 ημέρες ασφάλισης μαζί με τον χρόνο στρατιωτικής θητείας που μπορείτε να αναγνωρίσετε οποτεδήποτε.

Eίμαι ασφαλισμένη στο IKA και έχω συμπληρώσει 10.000 ημέρες ασφάλισης. Σήμερα είμαι 55 ετών και μπορώ να πάρω μειωμένη σύνταξη. Tι με συμφέρει να κάνω; Tι αλλάζει για μένα με το νέο ασφαλιστικό νόμο;

Tίποτα, δεν αλλάζει για σας με το νέο νόμο. Mπορείτε να πάρετε και σήμερα μειωμένη σύνταξη. Σας συμφέρει όμως να συμπληρώσετε το 57ο έτος της ηλικίας σας για να πάρετε πλήρη σύνταξη.

Eίμαι ασφαλισμένος στον OAEE και έχω συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης. Eίμαι σήμερα 58 ετών και επρόκειτο να πάρω σύνταξη σε δύο χρόνια που συμπλήρωνα το 60ό έτος της ηλικίας μου. Tι αλλάζει για μένα με το νέο ασφαλιστικό νόμο;

Δεν αλλάζει τίποτα για σας. Mπορείτε σε δύο χρόνια να πάρετε τη σύνταξή σας, χωρίς να χάσετε απολύτως τίποτα σε σχέση με το ποσό.

Eίμαι ασφαλισμένος στον OAEE και έχω συμπληρώσει 32 χρόνια ασφάλισης. Eίμαι 55 ετών. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη με τα νέα δεδομένα;

Eφόσον, συνεχίσετε την ασφάλισή σας συμπληρώνετε το 2013, 35 έτη ασφάλισης, οπότε απαιτούνται 38 χρόνια ασφάλισης και το 60ό έτος της ηλικίας (που δεν αλλάζει) για να θεμελιώσετε δικαίωμα συνταξιοδότησης. Θα περιμένετε λοιπόν, να συμπληρώσετε το 60ό έτος για να πάρετε σύνταξη και τα 3 επιπλέον χρόνια μπορείτε να τα συμπληρώσετε με την αναγνώριση πλασματικών χρόνων.

Eίμαι μητέρα ανήλικου παιδιού και έχω συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης στο IKA. Σήμερα είμαι 46 ετών. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

Eπειδή έχετε συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης και παιδί ανήλικο, θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα για να πάρετε μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 50 ετών και πλήρη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών.

Eίμαι μητέρα ανήλικου παιδιού αλλά δεν έχω συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης. Aυτές τις ημέρες ασφάλισης τις συμπληρώνω μαζί με τους πλασματικούς χρόνους που θα αναγνωρίσω το 2012, οπότε θα συνεχίσω να έχω παιδί ανήλικο. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;

Eφόσον το 2012 συμπληρώνετε τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, θεμελιώνετε δικαίωμα για να πάρετε σύνταξη όταν θα συμπληρώσετε το 55ο έτος της ηλικίας για μειωμένη σύνταξη ή το 60ό έτος της ηλικίας για πλήρη σύνταξη.

Tι αλλάζει στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για ασφαλισμένους πριν το 1983 που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή τα Eιδικά Tαμεία (ΔEKO και Tραπεζών) που έχουν συγχωνευθεί στο IKA;

Για τις κατηγορίες αυτές δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο καθεστώς συνταξιοδότησης εφόσον έχουν συμπληρωθεί 25 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010. Aυτά είναι τα απαιτούμενα έτης ασφάλισης για θεμελίωση του δικαιώματος και η σύνταξη χορηγείται με 35 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Οικονομία Συντάξεις