Υπολογισμός Τέλους Ακινήτων

Τιμή Ζώνης:
Παλαιότητα:*
Επιφάνεια: τ.μ.

Ειδικές περιπτώσεις (μακροχρόνια άνεργοι, πολύτεκνοι, ανάπηροι):
Προστατευόμενα τέκνα:

Η ακίνητη περιουσία σας, υπερβαίνει τις ευρώ;
Ναι
Όχι

Α) Ειδικές περιπτώσεις ιδιοκατήκησης:
Ναι
Όχι
Μακροχρόνια άνεργο, ή άνεργο που επιδοτήθηκε τουλάχιστον 6 μήνες το τελευταίο έτος.
Το οικογενειακό εισόδημα του 2011, δεν υπερβαίνει τις ευρώ

Β) Ειδικές περιπτώσεις ιδιοκατήκησης:
Ναι
Όχι
Πολύτεκνοι, με αναγνωρισμένη φορολογική επιβάρυνση τέκνων και με οικογενειακό εισόδημα έως 30000 ευρώ
ή άτομο με αναπηρία ή πρόσωπο που βαρύνεται φορολογικά με ανάπηρο.

Ειδικό Τέλος:     €  

Τα εργαλεία ανανεώνονται και τροποποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις. Προσπαθούμε να επικαιροποιούμε τους υπολογισμούς κάθε φορά το συντομότερο δυνατό και πιθανώς οι υπολογισμοί κάποιες φορές να διαφέρουν από το πραγματικό ποσό.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Τέλος Ακινήτων