Ολοκληρωμένες Οικονομικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας έγκυρη και ποιοτική λογιστική πληροφόρηση.

  •  Έναρξη - Λύση, Εκκαθάριση, Μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων
  •  Ενημέρωση και τήρηση Βιβλίων Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας (Μηχανογραφικά & χειρόγραφα)
  • Μισθοδοσία επιχειρήσεων, (προσλήψεις, αποχωρήσεις, Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ)
  • Περιοδικές & εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ, Απόδοση ΑΠΔ προς το ΙΚΑ, θέματα ΟΑΕΕ
  • Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών - Νομικών Προσώπων
  • Μετατροπή νομικής μορφής επιχειρήσεων
  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών για την ένταξη επιχειρήσεων σε προγράµµατα επιδοτήσεων (ΥΠΑΝ, Γ' ΚΠΣ, ΟΑΕΔ, ΤΕΜΠΜΕ, Νεανικής, Γυναικείας Επιχειρηματικότητας)
  • Συμβουλευτική και σεμινάρια για το προσωπικό της επιχείρησης.
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Οικονομία Λογιστικές Υπηρεσίες