Επιxειρείν

Jumbo: Συνέλευση στις 12 Φεβρουαρίου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Jumbo: Συνέλευση στις 12 Φεβρουαρίου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Ειδικότερα, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 7.039.613,98 ευρώ, προερχομένου από την κεφαλαιοποίηση των εξής υπαρχόντων ποσών αποθεματικών:

α) Εν μέρει κατά το ποσό των 6.878.782,59 ευρώ από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

β) Εν μέρει κατά το υπόλοιπο ποσό των 160.831,39 ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 5.915.642 νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,19 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία μία νέα μετοχή ανά είκοσι δύο παλαιές μετοχές.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της νόμιμης απαρτίας της συνέλευσης, η α' επαναληπτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 24 του ίδιου μήνα και η β' επαναληπτική γενική συνέλευση στις 7 Μαρτίου.

kathimerini.gr

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Jumbo: Συνέλευση στις 12 Φεβρουαρίου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου