Επιxειρείν

Εναρξη εξυπηρέτησης πελατών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ευβοίας από την Alpha Bank

Εναρξη εξυπηρέτησης πελατών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ευβοίας από την Alpha Bank

Για τη διευκόλυνση των νέων πελατών της Τράπεζας στην περιοχή της Εύβοιας, υπενθυμίζεται ότι:

- Η προσέλευσή τους σε κατάστημα της Alpha Bank είναι απαραίτητη μόνον εφόσον επιθυμούν να πραγματοποιήσουν άμεσα βασικές τραπεζικές συναλλαγές (ανάληψη, κατάθεση, εξόφληση επιταγών κλπ).

- Κατά την πρώτη τους επίσκεψη σε οποιοδήποτε κατάστημα της Alpha Bank, οι δικαιούχοι λογαριασμών καταθέσεων θα πρέπει να προσκομίσουν τα εκ του νόμου απαιτούμενα αποδεικτικά ταυτοπροσωπίας (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο εν ισχύ ή άλλο επίσημο έγγραφο ή στοιχείο ταυτοποιήσεως) και να αναφέρουν -εφόσον τον γνωρίζουν- τον αριθμό λογαριασμού που τηρούσαν στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας.

Πηγή: AΠE-MΠΕ

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Εναρξη εξυπηρέτησης πελατών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ευβοίας από την Alpha Bank