Επιxειρείν

Microsoft Ελλάς: Πτώση εσόδων και κερδών στη χρήση 2012-13

Microsoft Ελλάς: Πτώση εσόδων και κερδών στη χρήση 2012-13
Σύμφωνα με τον εικοστό ισολογισμό της, τα έσοδα της Microsoft Ελλάς την προαναφερθείσα περίοδο μειώθηκαν σε 26,42 εκατ. ευρώ, από 30,35 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 13% σε ποσοστό και κατά 3,93 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η εταιρεία συμπίεσε το μεικτό της περιθώριο κατά 9,4 εκατοστιαίες μονάδες (12,7% έναντι 22,1% την προηγούμενη χρήση), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 3,36 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 6,71 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-50%).

Κατόπιν αυτού, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 1,66 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 5,12 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 67,6%.

Η Microsoft Ελλάς, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και διευθύνεται από την Παναγιώτα Αντωνάκου, κατέγραψε κέρδη προ φόρων 1,78 εκατ. ευρώ τη χρήση 2012-2013 έναντι κερδών προ φόρων 4,49 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, μειωμένα κατά 60,4%.

Τα καθαρά κέρδη της, μετά την πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος και λοιπούς φόρους, είναι 0,68 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 2,86 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, μειωμένα κατά 76,2%.

Η επιχείρηση απασχολεί συνολικά κεφάλαια ύψους 18,04 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,50 εκατ. ευρώ είναι ίδια κεφάλαια.

kathimerini.gr

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Microsoft Ελλάς: Πτώση εσόδων και κερδών στη χρήση 2012-13