Επιxειρείν

Υπ. Ανάπτυξης: Διευκρινίσεις για την έκδοση παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών σε αλιείς

Υπ. Ανάπτυξης: Διευκρινίσεις για την έκδοση παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών σε αλιείς
Διευκρινίσεις για έκδοση παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών σε αλιείς έδωσε με εγκύκλιό του το υπουργείου Ανάπτυξης.

Οι διευκρινίσεις, όπως ενημερώνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας, δόθηκαν με αφορμή σχετικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί για την έκδοση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών σε αλιείς-συμπλοιοκτήτες αλιευτικού σκάφους.

Όπως αναφέρεται στην περίπτωση συνιδιοκτησίας χορηγείται μία άδεια σε έναν εκ των συνιδιοκτητών. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3816/1958 (Α΄32) «Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου», συμπλοιοκτησία υπάρχει όταν συγκύριοι πλοίου συνεκμεταλλεύονται αυτό, εκτός εναντίας εγγράφου συμφωνίας. Επιπλέον, με βάση την εκδοθείσα νομολογία, η σύσταση της συμπλοιοκτησίας δεν υπόκειται σε τύπο (π.χ. ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη εταιρεία).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κατά την εξέταση αιτημάτων για έκδοση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών σε αλιείς που συμμετέχουν σε συμπλοιοκτησία, και προκειμένου να αποδεικνύεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του αλιευτικού σκάφους, πέραν της επαγγελματικής άδειάς του, θα πρέπει να ζητείται το ισχύον έγγραφο εθνικότητος του πλοίου, συνοδευόμενο από πρόσφατο πιστοποιητικό κυριότητας που εκδίδεται από το νηολόγιο ή το λεμβολόγιο, από το οποίο θα πιστοποιείται ότι ο αιτών την έκδοση παραγωγικής άδειας συμμετέχει στην πλοιοκτησία ως φυσικό πρόσωπο. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα ζητούνται τόσο κατά την έκδοση, όσο και κατά την ανανέωση (σε εξαμηνιαία βάση) της παραγωγικής άδειας.

Διευκρινίσεις για έκδοση παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών σε αλιείς έδωσε με εγκύκλιό του το υπουργείου Ανάπτυξης.

Οι διευκρινίσεις, όπως ενημερώνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας, δόθηκαν με αφορμή σχετικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί για την έκδοση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών σε αλιείς-συμπλοιοκτήτες αλιευτικού σκάφους.

Όπως αναφέρεται στην περίπτωση συνιδιοκτησίας χορηγείται μία άδεια σε έναν εκ των συνιδιοκτητών. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3816/1958 (Α΄32) «Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου», συμπλοιοκτησία υπάρχει όταν συγκύριοι πλοίου συνεκμεταλλεύονται αυτό, εκτός εναντίας εγγράφου συμφωνίας. Επιπλέον, με βάση την εκδοθείσα νομολογία, η σύσταση της συμπλοιοκτησίας δεν υπόκειται σε τύπο (π.χ. ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη εταιρεία).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κατά την εξέταση αιτημάτων για έκδοση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών σε αλιείς που συμμετέχουν σε συμπλοιοκτησία, και προκειμένου να αποδεικνύεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του αλιευτικού σκάφους, πέραν της επαγγελματικής άδειάς του, θα πρέπει να ζητείται το ισχύον έγγραφο εθνικότητος του πλοίου, συνοδευόμενο από πρόσφατο πιστοποιητικό κυριότητας που εκδίδεται από το νηολόγιο ή το λεμβολόγιο, από το οποίο θα πιστοποιείται ότι ο αιτών την έκδοση παραγωγικής άδειας συμμετέχει στην πλοιοκτησία ως φυσικό πρόσωπο. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα ζητούνται τόσο κατά την έκδοση, όσο και κατά την ανανέωση (σε εξαμηνιαία βάση) της παραγωγικής άδειας.

Πηγή: AΠE-MΠΕ

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Υπ. Ανάπτυξης: Διευκρινίσεις για την έκδοση παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών σε αλιείς