Επιxειρείν

ΕΣΕΕ: Συμφωνία συνεργασίας με Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-GRECA

ΕΣΕΕ: Συμφωνία συνεργασίας με Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-GRECA
Με τη συμφωνία αυτή κατοχυρώνεται η συνεχής και μόνιμη συνεργασία των δύο οργανώσεων, με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν τα μέλη τους.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται:

- Η ανάπτυξη συστηματικών φιλικών και συνεργατικών σχέσεων με σκοπό την προώθηση της αμοιβαίας προσπάθειας σε όλους τους τομείς για την κατοχύρωση, διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών τους.

- Να επιδιώξουν την πιστοδοτική και με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο ενίσχυση της οικονομικής θέσης των μελών τους για την ανάπτυξη και επέκταση των εργασιών και δραστηριοτήτων τους.

- Η ενίσχυση της ενότητας και της μαζικότητας της εκπροσώπησης των δύο Οργανώσεων.

- Η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με την εξέλιξη και ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας που εκπροσωπούν, ιδιαίτερα στους τομείς επαγγελματικών και οικονομικών συνεργασιών, διοίκησης, επιχειρηματικότητας, επιμόρφωσης, επαγγελματικής κατάρτισης κλπ.

- Η από κοινού συστηματική και επιστημονική μελέτη των θεμάτων και προβλημάτων των κλάδων που εκπροσωπούν και η κατάρτιση προτάσεων προώθησής τους.

- Ο σχεδιασμός και η ενθάρρυνση για την ανάπτυξη συνεργατικών οικονομικών και επαγγελματικών σχέσεων μεταξύ των μελών τους.

- Η προώθηση συνεργειών για την προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, την αύξηση της απασχόλησης και την προστασία και ενημέρωση του κοινού.

- Η προβολή των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας και της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως χώρας εισαγωγικής και εξαγωγικής, καθώς και ως κέντρου για την ανάπτυξη ξένων και μεικτών επενδύσεων.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών οι δύο οργανώσεις συμφώνησαν να οργανώσουν μεικτές ομάδες εργασίας, κοινές συνεδριάσεις των διοικήσεών τους και κοινές εκπροσωπήσεις των μελών τους στα διάφορα ελληνικά ή διεθνή fora και να απευθυνθούν από κοινού σε κάθε αρμόδια Αρχή ή φορέα για κάθε ζήτημα που αφορά στα επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών τους αλλά και να οργανώσουν σεμινάρια επιμορφωτικά ή εκπαιδευτικά, κοινά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, διαλέξεις, ημερίδες και κοινωνικές εκδηλώσεις και γενικότερα να κάνουν τα απαραίτητα αφενός για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των μελών τους, αφετέρου για την ευρύτερη διάδοση και πληρέστερη ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου επάνω στα κοινά θέματα.

Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας ο Β. Κορκίδης δήλωσε ότι «…η υπογραφή της εν λόγω Συμφωνίας επιβεβαιώνει την πρόθεση της ΕΣΕΕ να σφυρηλατήσει ισχυρούς δεσμούς και σχέσεις με οργανώσεις που εκφράζουν τα πλέον πρωτοπόρα τμήματα της επιχειρηματικότητας. Το ηλεκτρονικό εμπόριο παρότι βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα αναμένεται να δώσει ουσιαστικές λύσεις στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και να ενισχύσει την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Με την παρούσα συμφωνία δείχνουμε ότι δεν υπάρχουν στεγανά στον επιχειρηματικό κόσμο και ότι όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για την ελληνική αγορά».

kathimerini.gr

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα ΕΣΕΕ: Συμφωνία συνεργασίας με Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-GRECA