Επιxειρείν

Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων: Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής επιχορήγησης

Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων: Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής επιχορήγησης
Προκαταβολή ποσοστού έως και 100% της αναλογούσας επιχορήγησης μίας επένδυσης μπορούν να πάρουν οι επιχειρηματίες με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10% για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 3299/2004 (Α΄261) και 3908/2011 (Α΄8) (Αναπτυξιακός και Επενδυτικός νόμος).

Αυτό γνωστοποίησε η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90) και μετά τη δημοσίευση του ΠΔ 158/2013 (A΄250).

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτής της ευεργετικής διάταξης ότι η αρμόδια διεύθυνση δύναται να εξυπηρετήσει σχετικά αιτήματα εντός του έτους, εφόσον αυτά υποβληθούν έως τις 23 Δεκεμβρίου 2013.

Πηγή: AMΠE

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων: Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής επιχορήγησης