Επιxειρείν

Αιολική: Αναστολή τη συγχώνευσης με τη γαλλική Global Investment Services

Την αναστολή της διαδικασίας της διασυνοριακής συγχώνευσης με την γαλλική εταιρεία Global Investment Services SA αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της εισηγμένης εταιρείας Αιολική Α.Ε.Ε.Χ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το ΔΣ της εταιρείας Αιολική, προχώρησε σε επαναξιολόγηση και επανεξέταση των δεδομένων που άπτονται της διαδικασίας της διασυνοριακής συγχώνευσης και των μεταβολών των συνθηκών της αγοράς και της επίδρασης τους στην κατάσταση της αξίας της εταιρείας.

Παράλληλα, αποφάσισε την απόσυρση του κατατεθειμένου κοινού σχεδίου σύμβασης διασυνοριακής συγχώνευσης, την αναστολή της διαδικασίας και την επανεξέταση της προοπτικής συγχώνευσης των δυο εταιρειών σε μεταγενέστερο χρόνο.

kathimerini.gr

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Αιολική: Αναστολή τη συγχώνευσης με τη γαλλική Global Investment Services