Επιxειρείν

Εκτός ταμπλό Χ.Α. η μετοχή της «ΒΙΟΧΑΛΚΟ»

Εκτός ταμπλό Χ.Α. η μετοχή της «ΒΙΟΧΑΛΚΟ»
Το Χρηματιστήριο Αθηνών προχώρησε στην αφαίρεση των μετοχών της εταιρείας «ΒΙΟΧΑΛΚΟ» από τα συστήματα διαπραγμάτευσής του μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης, μετά την λήψη των σχετικών εγκρίσεων για την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσής της με απορρόφηση από την εταιρία VIOHALCO S.A./NV.

Εν τω μεταξύ η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 12.952.610 δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών της εταιρίας «FORTHNET A.E.», που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 15 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 2 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής 0,30 ευρώ. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίζεται η 4η Δεκεμβρίου 2013. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 6ης Δεκεμβρίου 2013. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 10η Δεκεμβρίου 2013 έως και την 24η Δεκεμβρίου 2013, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 10η Δεκεμβρίου 2013 έως και την 17η Δεκεμβρίου 2013.

Επίσης, η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων ενέκρινε την ένταξη προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. των 2.320.178 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ» που προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 4η Δεκεμβρίου 2013.

Πηγή: AMΠE

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Εκτός ταμπλό Χ.Α. η μετοχή της «ΒΙΟΧΑΛΚΟ»