Επιxειρείν

Αλουμύλ: Μείωση πωλήσεων και ζημίες προ φόρων, στο 9μηνο

Αλουμύλ: Μείωση πωλήσεων και ζημίες προ φόρων, στο 9μηνο
Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά περίπου 16,7%, στα 22,6 εκατ. ευρώ από 27,1 εκατ. ευρώ του εννεάμηνου του 2012. Τα λειτουργικά κέρδη (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, EBITDA) διαμορφώθηκαν σε περίπου 4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 50,4% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα (8,1 εκατ. ευρώ περίπου για το εννεάμηνο του 2012). Οι ζημίες προ φόρων, ανήλθαν στα 11,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα όπου σημειώθηκαν ζημίες 8,2 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του2012. Οι ζημίες ανά μετοχή κατά συνέπεια διαμορφώθηκαν στα 0,5579 ευρώ (από ζημίες 0,4040 ευρώ για το εννεάμηνο του 2012).

Όσον αφορά στα αποτελέσματα της μητρικής, οι πωλήσεις στο εννεάμηνο του 2013 μειώθηκαν κατά 12,4% περίπου, στα 90,9 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι 103,8 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού εννεαμήνου. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), σημείωσαν μείωση διαμορφούμενα στα 0,2 εκατ. ευρώ περίπου έναντι 3,1 εκατ. ευρώ περίπου του εννεαμήνου 2012. Οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 11,6 εκατ. περίπου έναντι ζημιών 9,4 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2012 και τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 12,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 9,8 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος.

kathimerini.gr

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Αλουμύλ: Μείωση πωλήσεων και ζημίες προ φόρων, στο 9μηνο