Επιxειρείν

Γενική Τράπεζα: Μετατρέπεται σε επενδυτικό τραπεζικό οργανισμό

Γενική Τράπεζα: Μετατρέπεται σε επενδυτικό τραπεζικό οργανισμό
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, οι δραστηριότητες της Τράπεζας θα επικεντρωθούν στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και προϊόντων διαχείρισης περιουσίας, τη στοχευμένη άντληση καταθέσεων μέσα από το εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας, την επιλεκτική χρηματοδότηση υγιών επιχειρήσεων με κεφάλαια και ρευστότητα και την παράλληλη άντληση κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες κεφαλαιαγοράς, τη διαχείριση διεθνών και εγχώριων αναπτυξιακών και επενδυτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση και εξυγίανση των επιχειρήσεων, καθώς και την προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών αποτελεσματικής διαχείρισης προβληματικών δανείων.

Μέσα από αυτές τις υπηρεσίες, αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Γενική Τράπεζα θα συνεχίσει να στηρίζει τη βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, προς όφελος των μετόχων, των πελατών της και του συνόλου της ελληνικής οικονομίας.

Ο Όμιλος της Γενικής Τράπεζας κατέγραψε το εννεάμηνο 2013 καθαρές ζημιές μετά από φόρους ύψους 14,4 εκατ. ευρώ έναντι καθαρής ζημίας ύψους 85,3 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Εξαιρουμένων των εκτάκτων εξόδων, η ζημιά περιορίστηκε σε 7,4 εκατ. ευρώ σημαντικά μειωμένη σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα δάνεια προ προβλέψεων στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2013 ανήλθαν σε 3,1 δισ. ευρώ των οποίων τα επιχειρηματικά δάνεια αποτελούν το 49% του συνολικού χαρτοφυλακίου, ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες το 51%. Τα καθαρά δάνεια (μετά την αφαίρεση των προβλέψεων) και οι λοιπές απαιτήσεις ανήλθαν σε 1,8 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 3,64% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2012.

Οι καταθέσεις ανήλθαν σε περίπου 2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μικρή μείωση 3% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2012, παρά τη σημαντική μείωση του αριθμού των καταστημάτων.

Το τρίτο τρίμηνο του 2013 καταγράφεται μείωση της τάξεως του 2% στο χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μη ενσωμάτωση των αντίστοιχων δανείων της θυγατρικής εταιρείας χρηματοδοτικών μισθώσεων, της οποίας το ποσοστό μεταβιβάσθηκε την 1η Αυγούστου στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς.

Το χαρτοφυλάκιο των δανείων σε καθυστέρηση εμφανίζει μικρή βελτίωση στον τομέα των επιχειρηματικών δανείων, ενώ τα δάνεια ιδιωτών παρουσιάζουν μικρή χειροτέρευση κατά 2% έναντι του 2ου τριμήνου 2013. Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου παραμένει υψηλός και διαμορφώθηκε σε 66% στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2013 από 62% τον Δεκέμβριο 2012. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών έφθασε στο 63% από 69% τον Δεκέμβριο 2012, λόγω της μερικής αναστροφής προβλέψεων το 2ο τρίμηνο του 2013. Το ποσοστό κάλυψης του 63% θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό και είναι το υψηλότερο της ελληνικής αγοράς, ενώ ο δείκτης των συσσωρευμένων προβλέψεων ως προς το σύνολο των δανείων διαμορφώθηκε στο 41,3%, ποσοστό που επίσης είναι το υψηλότερο της ελληνικής αγοράς.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βασικών κεφαλαίων (CoreTier 1) έφτασε στο 17,55% το 3ο τρίμηνο του 2013, έναντι 14,70% τον Δεκέμβριο του 2012 και συνεχίζει να αποτελεί τον υψηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στην ελληνική αγορά. Επίσης, ο δείκτης ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδος παρέμεινε ο καλύτερος στην ελληνική αγορά και έφτασε στο 22,31%, έναντι ελαχίστου ορίου 20%.

kathimerini.gr

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Γενική Τράπεζα: Μετατρέπεται σε επενδυτικό τραπεζικό οργανισμό