Επιxειρείν

Τράπεζα Κύπρου: Στα 1,8 δισ. ευρώ οι ζημίες μετά φόρων στο α’ εξάμηνο

Τράπεζα Κύπρου: Στα 1,8 δισ. ευρώ οι ζημίες μετά φόρων στο α’ εξάμηνο
Ζημιές μετά φόρων ύψους 1,8 δισ. ευρώ παρουσίασε η Τράπεζα Κύπρου στο πρώτο εξάμηνο του 2013 έναντι ζημιών 314 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2012, λόγω της πώλησης των εργασιών της στην Ελλάδα και των αυξημένων προβλέψεων.

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2013 αντικατοπτρίζουν τις επιπτώσεις των αποφάσεων του Eurogroup, όπως σημειώνει η τράπεζα σε ανακοίνωσή της. Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Μαρτίου 2013 η κυπριακή κυβέρνηση και το Eurogroup κατέληξαν σε συμφωνία για πακέτο χρηματοοικονομικής στήριξης της Κύπρου, ύψους 10 δισ. ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα για το πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε 500 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να ανέρχονται σε 430 εκατ. ευρώ και το επιτοκιακό περιθώριο σε 3,17%.

Προκύπτει επίσης ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν στο 36% των ακαθάριστου δανειστικού χαρτοφυλακίου της τράπεζας, με βάση τη νέα μεθοδολογία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, έναντι 29% που ήταν με βάση την προηγούμενη μεθοδολογία.

Ως αποτέλεσμα της ανακεφαλαιοποίησης, τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος στις 30 Ιουνίου 2013 ανήλθαν σε 2,92 δισ. και οι δείκτες κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων και κεφαλαιακής επάρκειας σε 10,5% και 10,7%, αντίστοιχα.

kathimerini.gr

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Τράπεζα Κύπρου: Στα 1,8 δισ. ευρώ οι ζημίες μετά φόρων στο α’ εξάμηνο