Επιxειρείν

ΑΙΟΛΙΚΗ: Προχωρά σε αναπροσαρμογή μετοχικού κεφαλαίου

Την αναπροσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Ειδικότερα, η γενική συνέλευση των μετόχων μετά από ονομαστική ψηφοφορία αποφάσισε, κατά πλειοψηφία και με ποσοστό 96,40% των παρισταμένων, τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,20 ευρώ και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου (2.235.600,00 ευρώ) με καταβολή μετρητών στους μετόχους.

Κατόπιν της ως άνω μειώσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 13.972.500 ευρώ, κατανεμημένο σε 11.178.000 μετοχές με ονομαστική αξία 1,25 ευρώ.

Η συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το ΔΣ για την ρύθμιση κοινοποίησης της ανωτέρω εταιρικής πράξης.

kathimerini.gr

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα ΑΙΟΛΙΚΗ: Προχωρά σε αναπροσαρμογή μετοχικού κεφαλαίου