Επιxειρείν

Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της Νέας Proton Τράπεζας από την Eurobank

Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της Νέας Proton Τράπεζας από την Eurobank
Στις 6 Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθεί η λειτουργική ενοποίηση των δύο ανωτέρω τραπεζών.
Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της Νέας Proton Τράπεζας από την Eurobank
Ολοκληρώθηκε σήμερα η συγχώνευση με απορρόφηση από την Eurobank της (κατά 100% θυγατρικής της) Νέας Proton Τράπεζας Α.Ε. Η λειτουργική ενοποίηση των δύο ανωτέρω τραπεζών, που περιλαμβάνει την μετάπτωση των πληροφοριακών συστημάτων και προϊόντων της Νέας Proton σε αυτά της Eurobank, καθώς και την απορρόφηση των δικτύων εξυπηρέτησης Proton από τα δίκτυα εξυπηρέτησης Eurobank, θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 6 ∆εκεμβρίου 2013.

Πηγή: AMΠE

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της Νέας Proton Τράπεζας από την Eurobank