Επιxειρείν

Τη διαγραφή των μετοχών του ΔΟΛ από το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε η Γ.Σ. της εταιρείας

Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ΑΕ (ΔΟΛ ΑΕ) από το Χρηματιστήριο Αθηνών και την υποβολή της σχετικής αίτησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε η έκτακτη αυτόκλητη καθολική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη γενική συνέλευση παρέστη ο μοναδικός μέτοχος αυτής που κατέχει το σύνολο των 33.718.750 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας, ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Επίσης, παρέστη, όπως ορίζει ο νόμος, ο συμβολαιογράφος Αθηνών, κ. Κομνηνός.

Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής και να υποβάλει κάθε αναγκαίο έγγραφο, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης στην Ε.Κ.

Πηγή: AMΠE

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Τη διαγραφή των μετοχών του ΔΟΛ από το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε η Γ.Σ. της εταιρείας