Επιxειρείν

Πλαστικά Θράκης: Αυξημένες πωλήσεις αλλά με μειωμένα κέρδη, στο 9μηνο

Στο ποσό των 204,4 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Πλαστικά Θράκης στο εννεάμηνο του 2013, σε σύγκριση με 203,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 0,2%.
Πλαστικά Θράκης: Αυξημένες πωλήσεις αλλά με μειωμένα κέρδη, στο 9μηνο
Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν 37,2 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 40,5 εκατ. ευρώ πέρυσι, μειωμένα κατά 8,2%.

Τα ενοποιημένα EBITDA ανήλθαν σε 16,5 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 21,5 εκατ. ευρώ πέρυσι, μειωμένα κατά 23,2%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,4 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 9,7 εκατ. ευρώ πέρυσι, μειωμένα κατά 34,4%. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 4,2 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 7,3 εκατ. ευρώ πέρυσι, μειωμένα κατά 42,1%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου της τρέχουσας χρήσης η πορεία και για τους δύο κλάδους δραστηριοποίησης του Ομίλου Πλαστικά Θράκης ακολούθησε την ίδια τάση με τα δύο προηγούμενα τρίμηνα, με τον κλάδο της συσκευασίας να σημειώνει σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων και περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, εν αντιθέσει με τον κλάδο των τεχνικών υφασμάτων όπου η μειωμένη ζήτηση τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην αμερικάνικη αγορά, λόγω κυρίως της επιβράδυνσης των δημοσίων επενδύσεων, οδήγησε σε μείωση του όγκου πωλήσεων και συμπίεση των περιθωρίων κέρδους.

Στις 30.09.2013 ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 35,8 εκατ. ευρώ και ο Δείκτης Καθαρού Τραπεζικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,3.

kathimerini.gr

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Πλαστικά Θράκης: Αυξημένες πωλήσεις αλλά με μειωμένα κέρδη, στο 9μηνο