Επιxειρείν

Συρρίκνωση πωλήσεων και ζημίες στον κλάδο εμπορίας και εισαγωγής μεταφορικών μέσων και ανταλλακτικών

Συρρίκνωση πωλήσεων και ζημίες στον κλάδο εμπορίας και εισαγωγής μεταφορικών μέσων και ανταλλακτικών
Αναλυτικότερα καταγράφηκε μεγάλη πτώση του συνολικού τζίρου των επιχειρήσεων όπου το 2012 υποχώρησε στα 2,247 δισ. ευρώ από 7,909 δισ. ευρώ το 2009 (-71,59%) και σε αξία 5,66 δισ. ευρώ. Tο μικτό κέρδος των επιχειρήσεων ανήλθε το 2012 στα 395,05 εκατ. ευρώ έναντι 1,07 δισ. ευρώ το 2009 (-63,09%).

Ο συνολικές ζημίες προ φόρων των εταιρειών έφθασαν το 2012 στα 214,90 εκατ. ευρώ έναντι επίσης ζημιών 196,66 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ το 2010 οι ζημιές προ φόρων είχαν διαμορφωθεί στα 207,55 εκατ. ευρώ.

Το 2009 που ήταν η χρονιά που σταδιακά τα μεγαλύτερα στρώματα της κοινωνίας εισέρχονταν στην ύφεση, ο κλάδος διατήρησε θετικό πρόσημο στα κέρδη προ φόρων του, καθώς είχαν διαμορφωθεί στα 80,86 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των 115 μεγαλύτερων επιχειρήσεων το 2012 ανήλθαν στα 472,57 εκατ. ευρώ από 931,90 εκατ. ευρώ το 2009. Κατεγράφη δηλαδή μία ισχυρή μείωση 49,29% στα τέσσερα υφεσιακά χρόνια που προηγήθηκαν.

Οι εταιρείες το 2012 εργάστηκαν με αρνητικό περιθώριο καθαρού κέρδους -9,56% έναντι 1,02% το 2009. Δυσμενής ήταν το 2012 και η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια που διαμορφώθηκε στο 4,89 έναντι 4,39 το 2009, με τις περισσότερες επιχειρήσεις να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του δανεισμού τους.

Τα οικονομικά αποτελέσματα των 15 μεγαλύτερων επιχειρήσεων με βάση τον κύκλο εργασιών το 2012

Την πρώτη θέση με βάση τις πωλήσεις του 2012 κατέλαβε η KOSMOCAR ΑΕ με 148,44 εκατ. ευρώ (-38,71% σε σχέση 2011), μικτό κέρδος 16,61 εκατ. ευρώ και ζημίες προ φόρων 2,98 εκατ. ευρώ. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε στα 48,76 εκατ. ευρώ. Η επιχείρηση για το 2010 είχε πραγματοποιήσει πωλήσεις ύψους 292,78 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 6,10 εκατ. ευρώ και είχε σύνολο ιδίων κεφαλαίων 51,67 εκατ. ευρώ. Το 2009 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας είχε ανέλθει στα 546,95 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα 16,60 εκατ. ευρώ.

Στη δεύτερη θέση η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ AEBE που πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 134,58 εκατ. ευρώ (-29,21% σε σχέση με το 2011), ζημιές προ φόρων 39,31 εκατ. ευρώ και σύνολο ιδίων κεφαλαίων 19,10 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2010 ήταν 248,50 εκατ. ευρώ και για το 2009 ήταν 415,26 εκατ. ευρώ.

Στην τρίτη θέση η TOYOTA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ πραγματοποίησε κύκλο εργασιών που ανήλθε στα 119,13 εκατ. ευρώ (-46,55%) και κατέγραψε κέρδη προ φόρων 6,21 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία εργάστηκε με καθαρό περιθώριο κέρδους 5,22% για το 2012. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε στα 32,60 εκατ. ευρώ. Η επιχείρηση για το 2010 είχε πραγματοποιήσει πωλήσεις ύψους 322,29 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 17,82 εκατ. ευρώ. Το 2009 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας είχε ανέλθει στα 425,56 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα 22,71 εκατ. ευρώ.

Στην 4η θέση η GENERAL MOTORS ΕΛΛΑΣ ΑΕ με πωλήσεις 83,48 εκατ. ευρώ (-45,38%), μικτό κέρδος 11,74 εκατ. ευρώ και ζημίες προ φόρων 1,27 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 1,25 εκατ. ευρώ για το 2011. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2010 ήταν 153,81 εκατ. ευρώ και για το 2009 ήταν 228,27 εκατ. ευρώ.

Στην 5η θέση η MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ που πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 75,02 εκατ. ευρώ, μικτή κερδοφορία 24,78 εκατ. ευρώ (+34,23% σε σχέση με το 2011) και κέρδη προ φόρων 11,31 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία εργάστηκε για το 2012 με καθαρό περιθώριο κέρδους 15,09%. Η επιχείρηση για το 2010 είχε πραγματοποιήσει πωλήσεις ύψους 158,80 εκατ. ευρώ και για το 2009 πωλήσεις στα 359,71 εκατ. ευρώ.

Στην 6η θέση η ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚ. Ι. ΑΕ με πωλήσεις 71,20 εκατ. ευρώ (-34,32%) και ζημιές προ φόρων 8,61 εκατ. ευρώ. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε στα 21,43 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2010 ήταν 145,88 εκατ. ευρώ και για το 2009 αντίστοιχα 271,87 εκατ. ευρώ.

Στην 7η θέση η ΜΙΣΕΛΕΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΒΕ πραγματοποίησε κύκλο εργασιών που ανήλθε στα 70,66 εκατ. ευρώ, μικτό κέρδος 13,71 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 1,41 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2010 ήταν 85,09 εκατ. ευρώ ενώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2009 είχε διαμορφωθεί στα 83,15 εκατ. ευρώ.

Στην 8η θέση η BMW ΕΛΛΑΣ ΑΕ που πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 61,25 εκατ. ευρώ (-5,40% σε σχέση με το 2011), μικτό κέρδος 22,26 εκατ. ευρώ και κέρδη 91.475 ευρώ από ζημίες προ φόρων του 2011 που έφταναν στα 6,35 εκατ. ευρώ. Η επιχείρηση για το 2010 είχε πραγματοποιήσει πωλήσεις ύψους 98,15 εκατ. ευρώ και για το 2009 αντίστοιχα 238,31 εκατ. ευρώ.

Στην 9η θέση η ΦΙΑΤ ΓΚΡΟΥΠ ΑΟΥΤΟΜΟΜΠΙΛΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ με πωλήσεις 58,71 εκατ. ευρώ (-40,85 %) και ζημίες προ φόρων που ανήλθαν στα 7,88 εκατ. ευρώ. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε στα 10,08 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2010 ήταν 144,57 εκατ. ευρώ και για το 2009 είχε ανέλθει στα 186,59 εκατ. ευρώ.

Στη 10η θέση η CITROEN ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ που πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 58,41 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 21,86 % σε σχέση με το 2011, μικτό κέρδος που ανήλθε στα 7,52 εκατ. ευρώ και ζημίες προ φόρων για το 2012 στα 7,89 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις της εταιρείας για το 2010 είχαν ανέλθει στα 79,18 εκατ. ευρώ ενώ για το 2009 ήταν στα 97,49 εκατ. ευρώ.

Στην 11η θέση η KARENTA ΑΕ πραγματοποίησε κύκλο εργασιών που ανήλθε στα 57,02 εκατ. ευρώ και ζημίες προ φόρων 752,5 χιλ. ευρώ. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε στα 11,48 εκατ. ευρώ (+12,49% σε σχέση με το 2011). Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2010 ήταν 81,44 εκατ. ευρώ και αντίστοιχα για το 2009 είχε διαμορφωθεί στα 149,23 εκατ. ευρώ.

Στη 12η θέση η ΒΙΑΜΑΡ ΑΕ με πωλήσεις 53,60 εκατ. ευρώ (-36,75%), μικτό κέρδος 13,10 εκατ. ευρώ, ζημίες προ φόρων που ανήλθαν στα 5,65 εκατ. ευρώ και σύνολο ιδίων κεφαλαίων 15,03 εκατ. ευρώ. Η επιχείρηση για το 2010 είχε πραγματοποιήσει πωλήσεις ύψους 125,95 εκατ. ευρώ ενώ στην οικονομική χρήση του 2009 είχε καταγράψει πωλήσεις 161,93 εκατ. ευρώ.

Στη 13η θέση η ΒΕΛΜΑΡ ΑΕΒΕ με πωλήσεις που ανήλθαν σε 43,45 εκατ. ευρώ (-29,42%) και ζημίες προ φόρων στα 6,25 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2010 ήταν 72,28 εκατ. ευρώ και αντίστοιχα για το 2009 ήταν 97,93 εκατ. ευρώ.

Στη 14η θέση η ΛΑΪΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ που πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 40,47 εκατ. ευρώ (-27,28%) και ζημίες προ φόρων στα 8,68 εκατ. ευρώ. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε στα 17,65 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις της εταιρείας για το 2010 είχαν ανέλθει στα 77,76 εκατ. ευρώ ενώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2009 είχαν διαμορφωθεί στα 130,06 εκατ. ευρώ.

Στη 15η θέση η ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ πραγματοποίησε κύκλο εργασιών που ανήλθε στα 38,53 εκατ. ευρώ, μικτό κέρδος 7,71 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων στα 254 χιλ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2010 ήταν 47,53 εκατ. ευρώ και για το 2009 ήταν 49,20 εκατ. ευρώ.

kathimerini.gr

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Συρρίκνωση πωλήσεων και ζημίες στον κλάδο εμπορίας και εισαγωγής μεταφορικών μέσων και ανταλλακτικών