Επιxειρείν

Παπουτσάνης: Κέρδη και αύξηση πωλήσεων, στο 9μηνο

Παπουτσάνης: Κέρδη και αύξηση πωλήσεων, στο 9μηνο
Στο ποσό των 12,6 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης ABEE (πρώην Plias ABEE) το εννεάμηνο του 2013, έναντι 11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένος κατά 14%. Από το σύνολο των πωλήσεων, ποσοστό περίπου 22% αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων Παπουτσάνης στο εσωτερικό και εξωτερικό, 23% πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά, και το υπόλοιπο περίπου 55% παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις. Περίπου το 39% του ετήσιου κύκλου εργασιών αφορά εξαγωγές.

Το μικτό κέρδος της περιόδου ανήλθε σε 3,1 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2012. Το αντίστοιχο μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 24,8% για την τρέχουσα περίοδο, έναντι 16,4% για το 2012. Η συνολική βελτίωση του μικτού κέρδους οφείλεται στην ανάπτυξη των πωλήσεων, τη συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης των γενικών βιομηχανικών δαπανών, και τη βελτιστοποίηση του προϊοντικού μίγματος.

Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας (έξοδα διοίκησης, διάθεσης και έρευνας) αυξήθηκαν σε 2,7 εκατ. ευρώ, από 2 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω αύξησης των δαπανών για την προώθηση και επικοινωνία (marketing) των προϊόντων αλλά και της αύξησης του κύκλου εργασιών.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,22 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,05 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012. Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 0,16 εκατ. ευρώ το 2013, σε σχέση με ζημίες 0,25 εκατ. ευρώ το 2012. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών εξόδων και αποσβέσεων (EBIDTA) διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ το 2012, βελτιωμένα κατά 48%.

kathimerini.gr

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Παπουτσάνης: Κέρδη και αύξηση πωλήσεων, στο 9μηνο