Επιxειρείν

Ξεκινά και στην Ελλάδα ο θεσμός του εγκεκριμένου εμπόρου οπωροκηπευτικών

Ξεκινά και στην Ελλάδα ο θεσμός του εγκεκριμένου εμπόρου οπωροκηπευτικών

Μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ αριθ 2533/63997/29.5.2013 των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκδόθηκε η πρώτη, υπ' αριθμόν 5346/140884/18.11.2013, «Απόφαση έγκρισης υπαγωγής στο μητρώο εγκεκριμένων εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών».

Ο σύνδεσμος σημειώνει ότι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις νωπών οπωροκηπευτικών που πληρούν τις αναφερόμενες σ' αυτήν προϋποθέσεις, μπορούν πλέον να υποβάλουν σχετικό αίτημα, προκειμένου να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου θεσμού.

kathimerini.gr

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Ξεκινά και στην Ελλάδα ο θεσμός του εγκεκριμένου εμπόρου οπωροκηπευτικών