Επιxειρείν

Διεθνής Διαφάνεια: Χαμηλό το ποσοστό καταπολέμησης διαφθοράς από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις

Το 39% των 16 μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων προσφέρει πληροφορίες στους πολίτες, σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζει για την καταπολέμηση της διαφθοράς, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδας: «Διαφάνεια εταιρικής πληροφόρησης: Αξιολόγηση του επιπέδου δημοσιοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης της διαφθοράς από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις». Ο βαθμός 39% είναι αισθητά χαμηλότερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο (68%) των μεγαλύτερων διεθνών εταιρειών που αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας μελέτης.

Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκαν τα δημοσιοποιημένα στοιχεία από τις 16 μεγαλύτερες εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, και παρουσιάζουν άνω του 1 δισ. ευρώ κύκλο εργασιών για το έτος 2011, σύμφωνα με τη λίστα της Hellastat A.E. με τις 200 μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα.

Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν τα Ελληνικά Πετρέλαια, η Motor Oil, η ΔΕΗ, ο ΛΑΓΗΕ, ο ΟΠΑΠ, η Εθνική Τράπεζα, ο ΟΤΕ Α.Ε, η Carrefour Μαρινόπουλος, η ΔΕΠΑ, η ALPHA BANK, ο ΑΒ Βασιλόπουλος, η Mamidoil Jetoil, η Εurobank, ο Σκλαβενίτης, η Αιγαίον Οιλ, και η εταιρεία Vodafone.

Mε βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, ο τομέας των τηλεπικοινωνιών βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, με δύο εταιρείες του κλάδου να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις.

Η βαθμολογία μεταξύ των εταιρειών παρουσίασε μεγάλη διακύμανση σε ολόκληρο το φάσμα (από 0 μέχρι 100%). Αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη κανονιστική απαίτηση και η υιοθέτηση της πρακτικής δημοσιοποίησης είναι προαιρετική. Επισημαίνεται πως σε αντίθεση με τις υπόλοιπες εταιρίες, η Σκλαβενίτης δεν διαθέτει ιστότοπο. Αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τη μηδενική βαθμολογία της σε όλες τις ερωτήσεις που έχουν τεθεί για τη συγκεκριμένη αξιολόγηση στα θέματα διαφάνειας δημοσιοποίησης πληροφοριών, χωρίς αυτό να συνεπάγεται σύμφωνα και με γραπτή διαβεβαίωση της εταιρείας πως δεν εφαρμόζονται πολιτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Επίσης η Αιγαίον Όιλ, με γραπτή δήλωσή της ενημέρωσε και αυτή πως δεν αναρτά στον ιστότοπό της τέτοια στοιχεία. Οι υπόλοιπες τέσσερις τελευταίες εταιρείες στην κατάταξη (βάσει του επιπέδου δημοσιοποίησης των πληροφοριών στην ιστοσελίδα τους) επέλεξαν να μη σχολιάσουν γραπτώς τα αποτελέσματα. Αυτές είναι οι JETOIL, EUROBANK, ΛΑΓΗΕ και ΟΠΑΠ.

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος Κ. Μπακούρης επισήμανε: «Μέσα από αυτή την πιλοτική έρευνα, με χαρά διαπιστώσαμε ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες, στην πλειοψηφία τους, αναγνωρίζουν την αξία της ανάπτυξης και δημοσιοποίησης προγραμμάτων καταπολέμησης της διαφθοράς, ενισχύοντας τη διαφάνεια στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους, καθώς και την αξιοπιστία της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας».

Η έκθεση, η οποία βασίστηκε σε μεθοδολογία που έχει αναπτύξει η Διεθνής Διαφάνεια, παγκοσμίως, αξιολογεί την πρόσβαση των πολιτών στην εταιρική πληροφόρηση, βάσει των στοιχείων που παρουσιάζονται στους επίσημους ιστοτόπους των 16 μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων. Δεν αξιολογείται ο βαθμός έκθεσης των εκάστοτε επιχειρήσεων στη διαφθορά ή η ποιότητα/ αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των πρακτικών καταπολέμησής της. Συνεπώς, δεν σημαίνει ότι οι εταιρείες που έλαβαν χαμηλή/μηδενική βαθμολογία, υιοθετούν διεφθαρμένες πρακτικές, αλλά απλώς ότι δεν δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να ενημερωθούν για τον τρόπο που την καταπολεμούν, μέσα από πολιτικές και προγράμματα.

Πάντως, η πλειοψηφία των υπό αξιολόγηση εταιρειών έχει υιοθετήσει τη 10η αρχή του οικουμενικού συμφώνου του ΟΗΕ, σύμφωνα με την οποία «οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας.

Η δέσμευση της διοίκησης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη προγραμμάτων καταπολέμησης της διαφθοράς, η ευρεία δημοσιοποίηση στοιχείων για τις πολιτικές λειτουργίας των επιχειρήσεων και η υιοθέτηση και η εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας για όλους τους συμμετόχους (προσωπικό, προμηθευτές, μέτοχοι, πελάτες, τοπική κοινωνία), είναι ορισμένες από τις προτάσεις που αναδεικνύει η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς στην έκθεση για την καλύτερη επίδοση των επιχειρήσεων.

«Η ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσα από τη δημοσιοποίηση στοιχείων, ελαχιστοποιεί τις ευκαιρίες στη διαφθορά να ευδοκιμήσει. Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, μέσα από τη διοργάνωση δύο σεμιναρίων, με αφορμή τη δημοσίευση της έκθεσης, θα παρουσιάσει πρακτικά εργαλεία και προτάσεις για την ενδυνάμωση της πρόσβασης των πολιτών στην εταιρική πληροφόρηση. Εταιρείες που είναι εξωστρεφείς, προσφέροντας πληροφορίες για τη λειτουργία τους και τις πολιτικές τους, είναι πιο πιθανόν να αποτελέσουν μέρος της λύσης, παρά του προβλήματος της διαφθοράς», τονίζει ο Κ. Μπακούρης.

Πηγή: AMΠE

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Διεθνής Διαφάνεια: Χαμηλό το ποσοστό καταπολέμησης διαφθοράς από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις