Επιxειρείν

Έγκριση για την εισαγωγή των νέων μετοχών της Eurobank έδωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών

Έγκριση για την εισαγωγή των νέων μετοχών της Eurobank έδωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών
Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 1.418.750.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου καλυπτόμενη με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του συνόλου των μετοχών του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε., ενέκρινε η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 14η Νοεμβρίου 2013.

Επίσης, η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την πίστωση των 510.840 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της «ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.», νέας ονομαστικής αξίας εκάστης 100,00 ευρώ, που προέκυψαν από το Reverse Split των μετοχών της, σε αντικατάσταση των 51.083.993 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας και την ένταξή τους σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, όπως ισχύει και για τις υφιστάμενες μετοχές της. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 18η Νοεμβρίου 2013. Ως ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ΕΧΑΕ ορίστηκε η 21η Νοεμβρίου 2013. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 510.840 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την άρση αναστολής διαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Επίσης, η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενημερώθηκε: α) για την ακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 100,00 σε ευρώ 1,00, β) για την αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας σε «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ως ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών με την τελική νέα ονομαστική αξία ευρώ 1,00 και ως ημερομηνία μεταβολής της επωνυμίας ορίστηκε η 21η Νοεμβρίου 2013.

Πηγή: AMΠE

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Έγκριση για την εισαγωγή των νέων μετοχών της Eurobank έδωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών