Επιxειρείν

Αυξήθηκε η παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής τον Σεπτέμβριο

Αυξήθηκε η παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής τον Σεπτέμβριο
Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, τον Σεπτέμβριο του 2013 καταγράφεται αύξηση της παραγωγής ασφαλίσεων Ζωής σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012 (+11%). Υπενθυμίζεται ότι η αντίστοιχη αύξηση του μηνός Αυγούστου 2013 σε σχέση με τον Αύγουστο του 2012 ήταν 5,5%.

Αυτό προκύπτει από έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα για το εννεάμηνο του 2013, ενώ με εξαίρεση τον Φεβρουάριο, οι επιστροφές ασφαλίστρων κινούνται συνεχώς σε χαμηλότερα επίπεδα από τους αντίστοιχους μήνες του 2012.

Η παραγωγή ασφαλίστρων, όπως φαίνεται από την έρευνα, συγκρινόμενη με την παραγωγή των ιδίων επιχειρήσεων για το εννεάμηνο του 2012 εμφανίζει μείωση κατά 10,1%, το οποίο αναλύεται σε μείωση κατά 16,2% στις ασφαλίσεις Ζωής και μείωση κατά 5,2% στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Ο κλάδος της αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων είναι ο μεγαλύτερος κλάδος ασφαλίσεων κατά Ζημιών με παραγωγή 837 εκατ. ευρώ και 49,7% επί του συνόλου. Δεύτερος σε παραγωγή ασφαλίστρων είναι ο κλάδος της πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσεως με 293 εκατ. ευρώ και 17,4% επί του συνόλου των κλάδων κατά Ζημιών.

Άλλοι σπουδαίοι κλάδοι ως προς το ύψος της παραγωγής είναι αυτός των χερσαίων οχημάτων με 180 εκατ. ευρώ (10,7% του συνόλου), οι λοιπές ζημιές αγαθών με 97 εκατ. ευρώ (5,8% του συνόλου) και οι ασφαλίσεις γενικής αστικής ευθύνης με 62 εκατ. ευρώ (3,7% του συνόλου).

Όταν αθροίζεται η παραγωγή των κλάδων σχετικά με τα αυτοκίνητα (αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων και χερσαίων οχημάτων), παρατηρείται ότι συγκεντρώνουν 1 δισ. ευρώ και ποσοστό 60,4% των ασφαλίσεων κατά Ζημιών. Η μείωσή τους σε σχέση με το εννεάμηνο του 2012 είναι 7,2%.

Αντιστοίχως, οι καλύψεις πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων περιουσίας (κλάδοι πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπών ζημιών αγαθών και διαφόρων χρηματικών απωλειών) συγκεντρώνουν παραγωγή περίπου 413 εκατ. ευρώ, η οποία αντιστοιχεί στο 24,5% του συνόλου. Η μείωσή τους σε σχέση με το εννεάμηνο του 2012 είναι 0,2%.

Σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα του 2012, για τις ίδιες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η παραγωγή ασφαλίστρων μειώθηκε κατά 5,2%, οδηγούμενη κυρίως από τις μειώσεις των κλάδων χερσαίων οχημάτων (-10,3%), αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων (-6,5%) και πιστώσεων (-30,0%). Αντιθέτως, αύξηση της παραγωγής σημείωσαν οι κλάδοι πυρκαγιάς και στοιχεία της φύσεως (+1,6%), διαφόρων χρηματικών απωλειών (+4,3%), ασθενειών (+12,3%) καθώς και αυτός της βοηθείας (+3,5%).

Πηγή: AMΠE

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Αυξήθηκε η παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής τον Σεπτέμβριο