Επιxειρείν

ΑΕΓΕΚ: Πώληση και μεταβίβαση μετοχών της ΕΚΤΕΡ

ΑΕΓΕΚ: Πώληση και μεταβίβαση μετοχών της ΕΚΤΕΡ
Ειδικότερα, χθες πραγματοποιήθηκε από την ΑΕΓΕΚ η πώληση των μετοχών ΕΚΤΕΡ ΑΕ με τη μορφή εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC), έναντι συνολικού τιμήματος 800.000 ευρώ στην αγοράστρια εταιρία Πολυκράτης ΑΕ. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η ΑΕΓΕΚ δε συμμετέχει πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΤΕΡ ΑΕ.

Σημειώνεται ότι δυνάμει της με αρ. 3398/ 7.11.2013/ απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου της ΑΕΓΕΚ εγκρίθηκε η πώληση και μεταβίβαση στην εταιρεία Πολυκράτης ΑΕ, 1.483.040 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της συνδεδεμένης, εισηγμένης στο ΧΑ, εταιρείας ΕΚΤΕΡ ΑΕ, ιδιοκτησίας της ΑΕΓΕΚ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 13,183% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΚΤΕΡ.

Επίσης σημειώνεται ότι με την από 28.06.2013 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ΑΕΓΕΚ, είχε εγκριθεί η σύσταση δικαιώματος εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ενεχύρου) επί των ως άνω μετοχών της εταιρείας ΕΚΤΕΡ υπέρ της ALPHA BANK, στο πλαίσιο έκδοσης από τη συνδεδεμένη εταιρεία ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική ΑΕ ομολογιακού δανείου. Το υπόψη ενέχυρο έχει αρθεί ήδη από τις 7 Νοεμβρίου 2013.

kathimerini.gr

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα ΑΕΓΕΚ: Πώληση και μεταβίβαση μετοχών της ΕΚΤΕΡ