Επιxειρείν

Coca Cola HBC: Μείωση πωλήσεων και κερδών, στο 9μηνο

Coca Cola HBC: Μείωση πωλήσεων και κερδών, στο 9μηνο
Μείωση 3% εμφάνισαν τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις της Coca Cola HBC AG στο εννεάμηνο του 2013 καθώς διαμορφώθηκαν στα 5,299 δισ. ευρώ από 5,440 δισ. ευρώ, στο εννεάμηνο του 2012. Τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις ανά κιβώτιο, σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, αυξήθηκαν κατά 1,2%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι πρωτοβουλίες αύξησης των εσόδων, παρόλο που υπεραντιστάθμισαν, σε απόλυτους όρους, τις συνολικές αυξήσεις στο κόστος πρώτων υλών, δεν ήταν αρκετό να αποτρέψουν την πτώση του μεικτού περιθωρίου κέρδους.

Επιπλέον, οι δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμίες και ο χαμηλότερος όγκος πωλήσεων, αντισταθμίστηκαν μόνο εν μέρει από τα χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα, τα οποία ως ποσοστό επί των καθαρών εσόδων από πωλήσεις υποχώρησαν κατά 30 μοναδες βάσης. Τα παραπάνω οδήγησαν σε 3% μείωση των συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών τα οποία διαμορφώθηκαν στα 386 εκατ. ευρώ από 398 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2012.

Επίσης τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 259 εκατ. ευρώ από 263 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 2%. Το περιθώριο των συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών παρέμεινε αμετάβλητο σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο.

Ο όγκος πωλήσεων υποχώρησε κατά 2%, με τις αναδυόμενες αγορές να καταγράφουν αύξηση 1%, η οποία αντισταθμίστηκε από πτώση 3% και 5% στις αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες αγορές αντίστοιχα.

Σε ότι αφορά στο τρίτο τρίμηνο του 2013, ο όγκος πωλήσεων υποχώρησε κατά 3%. Σημειώνεται ότι ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 4% στις αναδυόμενες και αναπτυγμένες αγορές και κατά 2% στις αναπτυσσόμενες αγορές.

Τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις μειώθηκαν κατά 5% και διαμορφώθηκαν στα 1,918 δισ. ευρώ. Για ένατο συνεχόμενο τρίμηνο, τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις ανά κιβώτιο, σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, αυξήθηκαν κατά 1,4%.

Οι πρωτοβουλίες αύξησης των εσόδων σε συνδυασμό με την πτώση του συνολικού κόστους πρώτων υλών, σε απόλυτους όρους, υπεραντιστάθμισαν το χαμηλότερο όγκο πωλήσεων και τις δυσμενείς συναλλαγματικές μεταβολές, με αποτέλεσμα την αύξηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους κατά 20 μονάδες βάσης. Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν κατά 2% και διαμορφώθηκαν στα 207 εκατ. ευρώ ανώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 5% στα 148 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στα μερίδια αγοράς, στη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του 2013 η εταιρεία συνέχισε να ενισχύει τη θέση της στην αγορά, αυξάνοντας ή διατηρώντας τα μερίδια αγοράς σε όγκο στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών στις περισσότερες από τις αγορές μας συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας, της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ελβετίας, της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Ρουμανίας, της Ρωσίας, της Σερβίας και της Ουκρανίας.

Ο όγκος πωλήσεων στη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2013 υποχώρησε κατά 3%. Σημειώνεται ότι ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 4% στις αναδυόμενες και αναπτυγμένες αγορές και κατά 2% στις αναπτυσσόμενες αγορές.

Οι καθαρές ταμειακές ροές παραμένουν ισχυρές. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους οι καθαρές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 345 εκατ. ευρώ.

kathimerini.gr

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Coca Cola HBC: Μείωση πωλήσεων και κερδών, στο 9μηνο