Επιxειρείν

Alpha Bank: Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με ΕΤΕΑΝ

Την υπογραφή σύμβασης συνεργασίας, μετά από σχετική Προκήρυξη, με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), για την προώθηση της Δράσης «Τ.ΕΠΙΧ.- Ταμείο Εγγυοδοσίας» ανακοίνωσε σήμερα η Alpha Bank.

Μέρος των δραστηριοτήτων του ΕΤΕΑΝ υλοποιείται μέσω του συσταθέντος Ταμείου Επιχειρηματικότητας (Τ.ΕΠΙΧ.), με κεφάλαια του οποίου θα καλυφθούν οι παρεχόμενες εγγυήσεις προς τις τράπεζες, για τη χορήγηση δανείων επενδυτικού σκοπού προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

Η Δράση «Τ.ΕΠΙΧ.- Ταμείο Εγγυοδοσίας» απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας και κάθε σταδίου λειτουργίας, οι οποίες είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες, πληρούν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και υλοποιούν επενδυτικό/ επιχειρηματικό σχέδιο, ανεξαρτήτως της υπαγωγής του ή μη σε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης (πχ Επενδυτικός Νόμος).

Η Δράση καλύπτει τραπεζικά επενδυτικά δάνεια χρηματοδότησης παγίων, δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης και κεφάλαια κίνησης έναντι επιχορήγησης. Αναλόγως του Προγράμματος, το ύψος κάθε δανείου μπορεί να ανέρχεται από 10.000 έως 800.000 ευρώ, ενώ η διάρκειά του κυμαίνεται από δύο έως δέκα έτη, συμπεριλαμβανομένης και περιόδου χάριτος καταβολής κεφαλαίου.

Το επιτόκιο εκτοκισμού είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο και συνομολογείται μεταξύ Τράπεζας και δανειολήπτη. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται σε μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρεολυτικές ή τοκοχρεολυτικές δόσεις, ενώ, σε περίπτωση πρόωρης, μερικής ή ολικής αποπληρωμής, δεν επιβάλλεται ποινή. Η Δράση ισχύει έως την 1.4.2014 (ενεργοποίηση δανειακών συμβάσεων), εκτός και εάν εξαντληθούν νωρίτερα τα εγγυοδοτικά κεφάλαια του Τ.ΕΠΙΧ.

kathimerini.gr

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Alpha Bank: Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με ΕΤΕΑΝ