Επιxειρείν

Τέρνα Ενεργειακή: Αναδιάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου

Σημειώνεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, τον περασμένο Ιούλιο, αποφάσισε την αναδιάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε δύο, διαδοχικά, στάδια ως εξής:

- Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του 1.262.721 ευρώ με την ακύρωση 4.209.070 ιδίων μετοχών.

- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του 1.261.320 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 4.204.400 νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρείας με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 25 παλαιές.

Όπως διευκρινίζεται στην ίδια ανακοίνωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την ολοκλήρωση της μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, λόγω ακύρωσης 4.209.070 ιδίων μετοχών, ανέρχεται σε 31.533.000 ευρώ διαιρούμενο σε 105.110.000 κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.

kathimerini.gr

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Τέρνα Ενεργειακή: Αναδιάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου