Επιxειρείν

Υποχώρηση της ζήτησης για τα προϊόντα χάρτου το 2012

Υποχώρηση της ζήτησης για τα προϊόντα χάρτου το 2012
Φθίνουσα πορεία εμφανίζει η ζήτηση για τα προϊόντα χάρτου που προορίζονται για βιομηχανική χρήση, καθώς το 2012 η βιομηχανική δραστηριότητα υποχώρησε περαιτέρω κατά 3,2%, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα μελέτης της Hellastat.

Παράλληλα, οι καταναλωτές περιορίζονται στην αγορά των απολύτως αναγκαίων προϊόντων, επιλέγοντας μικρές ποσότητες και πραγματοποιώντας χαμηλότερες δαπάνες.

’μεση συνέπεια αποτελεί η φθίνουσα παραγωγική δραστηριότητα του κλάδου. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2012 ο όγκος παραγωγής μειώθηκε κατά 11% συγκριτικά με το 2011, δεικνύοντας επιτάχυνση του ρυθμού πτώσης από την προηγούμενη χρονιά (-8,5%). Επιπλέον, τα έσοδα του κλάδου σημείωσαν κάμψη 7,8% έναντι πτώσης 3,6% το 2011.

Σύμφωνα με τη Hellastat, αδυναμία της αγοράς αποτελεί η υψηλή εξάρτηση από τις διακυμάνσεις της τιμής του χαρτοπολτού που εισάγεται από χώρες του εξωτερικού. Τα προηγούμενα χρόνια οι διεθνείς τιμές ακολούθησαν ανοδική πορεία, επιβαρύνοντας τις εγχώριες επιχειρήσεις, τάση που αντιστράφηκε μερικώς το 2012. Σημαντική εξέλιξη για την αγορά αποτέλεσε η κύρηξη πτώχευσης εκ μέρους της Χαρτοβιομηχανίας Diana το 2012 λόγω της έλλειψης ρευστότητας και των υψηλών υποχρεώσεών της.

Στη μελέτη της Hellastat, αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 70 επιχειρήσεων. Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα, ο κύκλος εργασιών του δείγματος το 2012 ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 1,1% στα 688,25 εκατ. ευρώ, συνέπεια των αυξημένων εσόδων των δύο ηγέτιδων εταιρειών ΜΕΓΑ ΑΕ και Intertrade Hellas ABEE. Εξαιρουμένων των εταιρειών αυτών, οι πωλήσεις καταγράφουν πτώση 1,7%. Η μέση κάμψη ανά εταιρεία διαμορφώθηκε σε -2,1%.

Τα συνολικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) του δείγματος βελτιώθηκαν κατά 7,1%, στα 52,53 εκατ. ευρώ, ανατρέποντας την πτώση του 2011 (2011/2010: -13,4%).

Εξαιρουμένης της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας ΑΕ, οι ζημίες της οποίας προκαλούν ακραίες μεταβολές στο δείγμα, η προ φόρων κερδοφορία εμφανίζεται βελτιωμένη κατά 2,3 φορές έναντι του 2011.

Το μέσο περιθώριο μικτού κέρδους ενισχύθηκε κατά δύο μονάδες σε 23,6%. Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ αυξήθηκε σε 9,7% (από 7,7% το 2011) ενώ το το περιθώριο ΚΠΦ σταθεροποιήθηκε στο 0,8%.

Η κεφαλαιακή μόχλευση των χαρτοβιομηχανιών βελτιώθηκε οριακά το 2012 σε 1,8 προς 1. Οι δείκτες γενικές και άμεσης ρευστότητας βελτιώθηκαν οριακά σε 1,4 και 1,0 αντίστοιχα.

Ο εμπορικός κύκλος επιδεινώθηκε περαιτέρω κατά δύο εβδομάδες, στις 133 ημέρες γεγονός που οφείλεται κυρίως στους αργούς ρυθμούς είσπραξης των υψηλών απαιτήσεων (σχεδόν 6 μήνες). Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων βελτιώθηκε ελαφρώς σε 2,3%, από 2% το 2011.

kathimerini.gr

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Υποχώρηση της ζήτησης για τα προϊόντα χάρτου το 2012