Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης

Συνοπτική περιγραφή:

Η Ειδική Υπηρεσία Αρχής Πιστοποίησης της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ εξέδωσε πρόσκληση για τη στελέχωση της με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.  

Είδος: Ανακοίνωση
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική